रविवार, 20 दिसंबर 2009

कुछ हाईकू .......मराठी में.

१ -
मागू का ?
छन आनंदाचे
वंचित भाग्याचे
जे राहून गेले आयुष्यात
आज पर्यंत
मागू का ?

२-
प्रीति ?
स्मृति दंशांची रीत
खरच का ?
कधी जगलात  ?

३-

आहे  का मी भाग्य तुझा ?
असो कि नसो.......
स्वप्न तरी ?

४-

स्मृति ...
       तृप्ति ......
            विरक्ति ही .......

छन सरलेले
सर्व मिलवले
होतं जे पूर्ण अटल

५-
जगणं जीवन ?
छण छण छाणिका......
खरंच कठिन का ?